InterMattes stora klassrumsundersökning

Under nov/dec 2022 genomförde vi en undersökning där alla elever som arbetade med InterMatte fick möjlighet att svara på några frågor. 592 elever valde att besvara enkäten och resultatet är vi väldigt stolta över. Eleverna upplever InterMatte som både roligare och mer lärorikt i jämförelse med en tryckt mattebok.


Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3