Betyg upp,
händer ner.

InterMatte är ett komplett digitalt matematikläromedel för årskurserna 6-9. Registrera dig idag och få 30 dagars gratis provperiod, utan krav på fortsättning.

Kort om intermatte

InterMatte är ett komplett digitalt matematikläromedel för årskurserna 6-9. Programmet är webbaserat, utvecklat både för PC, Mac och Surfplatta, och innehåller mer än 10 000 uppgifter, 300 genomgångsfilmer, 1000 hjälpfilmer och 65 000 ledtrådar. Programmet analyserar elevernas fel och ger dem hjälp i form av ledtrådare och filmer. Lärarna får grundlig statistik över elevernas styrkor och svagheter.

InterMatte har två stora fördelar jämfört med våra digitala konkurrenter: Den ena är våra unika hjälpfunktioner som hjälper eleverna att hitta var de tänkt fel utan att avslöja ett färdigt svar. Den typen av felmeddelande är vi ensamma om på marknaden. Den andra är att vi lagt mycket tid på att skapa många olika uppgiftstyper (ca 40 stycken), vilket gör att InterMatte aldrig bli enformigt. Vi tycker att de flesta av våra konkurrenter har alldeles för hög grad alternativuppgifter, vilket främjar chansningar från eleverna. Inget annat digitalt läromedel har samma bredd av uppgiftstyper som InterMatte.

InterMatte följer skolverkets läroplan för grundskolan (Lgr22).

Utvecklat av

InterMatte är utvecklat av Martin Jeppsson, utbildad och legitimerad matematiklärare med många års undervisningserfarenhet. I skapandet av InterMatte fick Martin fria tyglar att skapa ett läromedel så som han själv skulle vilja ha det som lärare. Vi hoppas och tror att ni som användare av InterMatte märker av att detta är ett läromedel skapat av en lärare, med lärarens och elevernas bästa för ögonen snarare än budgetar och kostnadseffektivisering.

Martin har dessutom under fem års tid efter att InterMatte släpptes, jobbat som mattelärare på en högstadieskola och använt produkten ”live” i sin undervisning. Under dessa år har han parallellt med lärarjobbet finslipat detaljer i programmet för att få ett ännu bättre program.

Mer än bara ettor och nollor

Matematik lärs bäst om eleven skriver med papper och penna. Att använda räknehäfte och penna i kombination med InterMatte är lika självklart som när ni jobbade med tryckt mattebok.

Sju fördelar som ger en likvärdig skola

01. Genomgångar | 02. Hjälpfilmer | 03. Ledtrådar | 04. Huvudräkningsstegen | 05. Utmaningsvärlden | 06. Statistik | 07. Individanpassning

Nedan listar vi sju fördelar med InterMatte som läromedel. Fördelar som jämnar ut olikheterna i elevernas förutsättningar att lära sig matematik. Med InterMatte får alla elever hjälp med matten, även utanför skoltid.

Registrera dig gratis!

01. Genomgångar

Till varje matematiskt delområde finns en genomgångsfilm som förklarar teorin till området. Filmerna är gjorde av en utbildad matematiklärare och vi har lagt mycket tid på att få genomgångsfilmerna tydliga och lättfattade. Att eleverna har tillgång till genomgångarna när som helst och var som helst är en stor fördel framförallt för elever som inte har möjlighet att få hjälp med matten hemma.

Tillbaka till toppenTillbaka till toppen
Play video
Video thumbnail

Procent av något

Genomgångsfilm för årskurs 7

Play video
Video thumbnail

Kombinatorik

Genomgångsfilm för årskurs 8

Play video
Video thumbnail

Grundpotensform

Genomgångsfilm för årskurs 9

Play video
Video thumbnail

Ekvationer

Genomgångsfilm för årskurs 6

02. Hjälpfilmer

InterMatte innehåller även mer än 1000 hjälpfilmer där eleven kan få se en pedagog lösa en liknande uppgift som den eleven försöker lösa. Hjälpfilmen ger eleven en lösningsmetod som eleven sedan får applicera på sin egen uppgift. Inget annat svenskt läromedel har denna typ av hjälpfilmer.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen
Play video
Video thumbnail
Play video
Video thumbnail
Play video
Video thumbnail
Play video
Video thumbnail

03. Ledtrådar

Om eleven svarar fel i InterMatte analyserar programmet elevens svar och ger hen en ledtråd som ofta är specifik för det tankefel eleven har gjort. På varje uppgift finns i genomsnitt 5-6 olika ledtrådar, totalt i programmet ca 65 000 st. Även denna funktion är unik för InterMatte.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen

04. Huvudräkningsstegen

Huvudräkningsstegen är en del av InterMatte där eleverna tränar all mekanisk huvudräkning som ingår i grundskolan. Huvudräkningsstegen är spelifierad med över 150 levlar, poängräkning, topplista, bonusar, etc. Som 1900-talets huvudräkningsstenciler fast mycket roligare.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen
Image thumbnail
Image thumbnail
Image thumbnail
Image thumbnail

05. Utmaningsvärlden

Utmaningsvärlden är en annan spelifierad del av InterMatte, där eleven med sin avatar ska besöka byggnader på en ö och lösa kluriga problem. Utmaningsvärlden är skapad framförallt för de elever som kommit lite längre i sin utveckling och behöver lite mer utmaning. Många läromedel glömmer bort de eleverna, men vi skapade en hel modul bara för dem.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen
Image thumbnail
Image thumbnail
Image thumbnail
Image thumbnail

06. Statistik

Som lärare får du oslagbar statistik i realtid över vad dina elever har gjort och hur det har gått för dem, styrkor och svagheter på klassnivå och individnivå. Du har aldrig haft så bra koll på dina elevers kunskaper som när du jobbar med InterMatte, vilket gör att du kan sätta in rätt resurser till rätt elever i rätt tid.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen
Image thumbnail
Image thumbnail

07. Individanpassning

Inget annat läromedel gör det lättare att individanpassa undervisningen för varje elev. Inte nog med att alla kapitel finns i tre olika svårighetsnivåer, där du enkelt delar ut rätt nivå till rätt elev. Du har i InterMatte tillgång till alla årskurser 6-9 plus att du har Huvudräkningsstegen och Utmaningsvärlden till de elever som behöver det.

Tillbaka till toppen Tillbaka till toppen
Image thumbnail
Image thumbnail