offline website builder download

Referenser

InterMattes genomtänkta struktur av dels övergripande genomgångsfilmer av områden samt att det finns korta filmer med liknande lösningar om eleven kört fast på en uppgift. Filmerna är matematiskt korrekta vilket inte är en garanti vad jag fått erfara på andra digitala plattformar.

InterMatte har flera steg i lösningsfasen när eleverna får svårigheter i en uppgift. Det jag imponeras av är den databank som finns med variationer av felsvar som gör att eleverna kan få goda råd genom en vägvisare till deras felsvar. Genialt uppbyggt. Det tränar elevernas uthållighet.

Det finns också en utmaningsvärld med problemlösning som eleverna älskar. Uppbyggnaden av spelkaraktär och möjlighet att köpa ledtrådar med sina guldmynt motiverar eleverna. 

Britt Bengtsson
Matematiklärare Tuns skola

Hej!
Jag har som lärare använt InterMatte i undervisningen på två olika skolor i snart tre år.
En klar fördel gentemot något annat digitalt läromedel som jag hittat är att InterMatte har mycket mer utvecklade och varierade uppgiftstyper som inte endast kontrollerar att svaret är rätt utan även granskar att uträkningar, ekvationslösningar och algebraiska förenklingar är korrekta.

Två viktiga effekter som jag sett är att tydligheten för eleverna gör att den typiske eleven ökar sina kunskaper med minst ett betygssteg.

När eleverna arbetar med problemlösning i Utmaningsvärlden uppstår naturligt det matematiska samtal som annars lyser med sin frånvaro i svensk matematikundervisning.

InterMatte tycker jag är ett heltäckande matematikläromedel som jag varmt kan rekommendera. 

Mats Khakhar
Lärare på Lunds Montessorigrundskola

Det som gör IM så beroendeframkallande är först och främst att eleverna jobbar så mycket bättre när de serveras en uppgift i taget och får omedelbar formativ feedback genom pratbubblan. För läraren är det toppen att lätt kunna individanpassa nivån + slippa allt jobb med rättning och dokumentation.

Peter Friberg
Svenska skolan, Gran Canaria & Högsätra skola, Lidingö

Under de tre åren jag använt InterMatte har mina elever fått en bättre kunskap än övriga klasskamrater. Då jag jobbar som speciallärare och använder materialet till elever med dyslexi som har svårt att skriva för hand är detta digitala material fantastiskt. Det går ju även att använda talsyntes och få texten uppläst.

Ingrid Gustafsson
Speciallärare 7-9, Södermöreskolan

Det som är det bästa med interMatte är att man märker att författarna har använt nya forskningsrön om mattedidaktik för att göra ett läromedel som utmanar eleverna. Det är även bra att man har krav på att eleverna måste ställa upp uträkningar med flera rader där även programmet ser fel i uträkningarna, inte bara i svaret.

Mikael Lidfors
Vuxenutbildningen Karlskrona

Jag arbetar på språkintroduktionsprogrammet. InterMatte är en stor hjälp då det finns elever med olika kunskapsnivåer i klassen. InterMatte hjälper mig då att individanpassa utbildningen genom att dela ut liknande uppgifter med olika svårighetsgrader till mina elever. Dessutom har interMatte videor med genomgångar som eleverna kan använda både för mina uppgifter samt för att utveckla deras kunskaper inom svenska, eleverna får även ledtrådar när de gjort en felberäkning.

InterMattes statistik hjälper mig att följa elevernas utveckling. 

Mariam 
Norra Sorgenfri gymnasium Malmö

InterMatte har för mig som lärare på mellanstadiet varit ett utmärkt komplement för de elever som kommit lite längre och behöver mer utmaning i sin matematik. Vi har kunnat arbeta inom samma område men på olika nivåer och dessutom har eleverna varit ganska självgående med Intermatte. Dessutom är det lätt för mig som lärare att se deras kunskaper och utveckling och även att förmedla detta till föräldrar.

Linda Svanström
Bregårdsskolan Karlskoga 

Vi på Högsätra skola uppskattar verktyget för att det har en bra struktur över grundskolans centrala innehåll sorterat på ett bra sätt för respektive årskurs i de högre åldrarna. Vi uppskattar också de ledtrådar och filmer som finns till uppgifterna (en funktion som inte är lika väl utvecklad i konkurrerande produkter).

Christian Svedenkrans & Karin Nilsson
Högsätra skola, Lidingö

Bra filmade genomgångar, hög kunskapsnivå, lätt dela olika uppgifter till olika elever. Bra aktiviteter. Mycket bra statistiksidor.

Jag är jättenöjd, men det tar också tid att lära sig ett läromedel oavsett om det är digitalt eller bok. 

Camilla 
Renforsskolan i Vindeln

Det bästa med InterMatte är alla genomgångarna som finns i biblioteket. När eleverna inte förstår när jag försöker förklara finns det en genomgång i programmet som förklarar det på ett annat sätt. Dessa genomgångar är genomtänkta och synliggör många fallgropar som eleverna trillar i. Det är också smidigt att när en elev är frånvarande från mina lektioner av någon anledning så kan de själva i lugn och ro titta på genomgången vid ett annat tillfälle. Detta underlättar mitt arbete mycket.

Peter Persson
Ma / Idh lärare, Källebergsskolan Eslöv

InterMatte är det bästa som hänt på läromedelsmarknaden! Mina elever utvecklas i en takt som vi inte kommit i närheten av förut.

Jenny-Anne Hugosson
Lunds Montessorigrundskola

InterMattes stora klassrumsundersökning

Under nov/dec 2022 genomförde vi en undersökning där alla elever som arbetade med InterMatte fick möjlighet att svara på några frågor. 592 elever valde att besvara enkäten och resultatet är vi väldigt stolta över. Eleverna upplever InterMatte som både roligare och mer lärorikt i jämförelse med en tryckt mattebok.


Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3