Ett digitalt läromedel som främjar förståelse framför chansningar

KORT OM INTERMATTE

InterMatte är ett komplett digitalt matematikläromedel för årskurserna 6-9.

Programmet är webbaserat, utvecklat både för PC, Mac och surfplatta, och innehåller mer än 10 000 uppgifter, 300 genomgångsfilmer, 1000 hjälpfilmer och 65 000 ledtrådar. Programmet analyserar elevernas fel och ger dem hjälp i form av ledtrådar och filmer. Lärarna får grundlig statistik över elevernas styrkor och svagheter.

InterMatte har två stora fördelar jämfört med våra digitala konkurrenter: Den ena är våra unika hjälpfunktioner som hjälper eleverna att hitta var de tänkt fel utan att avslöja ett färdigt svar. Den typen av felmeddelande är vi ensamma om på marknaden.

Den andra är att vi lagt mycket tid på att skapa många olika uppgiftstyper (ca 40 stycken), vilket gör att InterMatte aldrig bli enformigt. Vi tycker att de flesta av våra konkurrenter har alldeles för hög grad alternativuppgifter som främjar chansningar från eleverna. Inget annat digitalt läromedel har samma bredd av uppgiftstyper som InterMatte.

InterMatte följer skolverkets kursplan för matematik för matematik i grundskolan.


InterMatte – Utvecklat av lärare för lärare och elever.

Ansök om gratiskonto i InterMatte

Utvecklat av

InterMatte är utvecklat av Martin Jeppsson, utbildad och legitimerad matematiklärare med många års undervisningserfarenhet. I skapandet av InterMatte fick Martin fria tyglar att skapa ett läromedel så som han själv skulle vilja ha det som lärare, utan att begränsas av ekonomer, ägare och andra bromsklossar. Vi hoppas och tror att ni som användare av InterMatte märker av att detta är ett läromedel skapat av en lärare med lärarens och elevernas bästa för ögonen snarare än budgetar och kostnadseffektivisering.

Martin har dessutom under fem års tid efter InterMatte släpptes, jobbat som mattelärare på en högstadieskola och använt produkten ”live” i sin undervisning. Under dessa år har han parallellt med lärarjobbet finslipat detaljer i programmet för att få ett ännu bättre program.

Bild på Martin Jeppsson som utvecklat InterMatte

Genomgångar

InterMatte innehåller fler än 300 filmade genomgångar där en matematikpedagog beskriver ett avsnitt i grundskolematematiken. Längden på en genomgång kan variera mellan 3 till 10 minuter. 
 
Till varje uppgift i InterMatte finns en genomgång kopplad. Du behöver inte se på genomgången innan du löser uppgiften, men den finns alltid tillgänglig om du skulle vilja se och höra en lärare förklara teorin bakom just den uppgift som du arbetar med.
 
I Genomgångsbiblioteket på din startsida har du alltid tillgång till samtliga genomgångar i programmet. Precis som att ha en egen mattelärare online - hela tiden.

Nedan visar vi några smakprov på genomgångar: 

Hjälpfilmer

Om du räknar fel på en uppgift får du hjälp av InterMattes unika intelligenta ledtrådar och hjälpfilmer som hjälper dig rätta dina fel, förstå och utvecklas.

InterMatte innehåller även mer än 1 000 hjälpfilmer i vilka en lärare löser en uppgift som liknar den uppgiften du är på. Det är inte exakt samma uppgift, men du får en lösningsmetod som du sedan kan använda på din uppgift. Längden på en hjälpfilm är oftast mellan en och två minuter. Det finns en hjälpfilm till nästan varje uppgift. 

Nedan visar vi några smakprov på hjälpfilmer:

Ledtrådar

Om du svarar fel på en uppgift kan du få en ledtråd av någon av våra matematikprofiler. Denna intelligenta ledtråd är ofta skriven för just det tankefel du gjort, och leder dig in på rätt spår.
På en uppgift kan det alltså finnas många olika ledtrådar som aktiveras av olika felsvar. Totalt finns det över 65 000 ledtrådar i InterMatte.

Ledtrådar

Huvudräkningsstegen

Huvudräkningsstegen är en spelifierad del av InterMatte där vi samlat allt man bör kunna lösa med huvudräkning efter avslutad grundskola. Innehållet är uppdelat i drygt 150 nivåer (levlar) från tiokamrater till avancerad algebra med potenser. I Huvudräkningsstegen stöter du inte endast på de fyra räknesätten utan även enhetsomvandlingar, omvandling mellan olika former, bråk, grundpotensform, avrundning etc.

Förutom den tilltalande designen är Huvudräkningsstegen fullproppad med dopaminhöjande belöningar som får eleverna att vilja räkna mer och mer och mer… Och naturligtvis är poängsystemet byggt så att även svagare elever kan få en hög poäng. Flit lönar sig…

Utmaningsvärlden

Utmaningsvärlden är en spelinspirerad del som uppmuntrar till matematiska diskussioner när man arbetar i par. I Utmaningsvärlden besöker din avatar olika öar för att klara matematikproblem och samla guldmynt. Mynten kan du sedan använda för att köpa ledtrådar på andra uppgifter i Utmaningsvärlden.

Utmaningsvärlden innehåller lite klurigare matematiska problem där även de duktigaste eleverna får lite utmaning.

För lärare